-Inkubatori za proizvodnju peradi-

Click here to edit subtitle


Prvo bitan je odabir jaja za ulaganje u inkubator, jaja moraju biti starosti od 3 do 12 dana približne starosti, veličine srazmjerno rasi od koje su, glatke i zdrave ljuske. Jaja se cuvaju na optimalnoj temperaturi od 5do 15 stepeni tako sto se svaka dva dana okreću da bi se lijepo formirao mjehur koji je kasnije bitan embrionu zbog kiseonika. Nacin na koji se jaja ulazu u inkubator na tzv. policu sa valjcima je prikaza na slici br 2.Sto se tice samih inkubatora imamo razlicite vrste ali osnovna podela je na jednoslojne i viseslojne.


Jednoslojni inkubatori imaju oblik kockastog sanduka sa grijačem koji grije jaja odozgo a ispod jaja se nalaze posude sa vodom kojima se reguliše vlaga.

Višeslojni inkubatori imaju oblik vitrine, imaju dvije ili više polica jaja se u njima zagrijavaju tako sto vruć vazduh struji između polica sa jajima a vlaga se reguliše takođe posudama sa vodom koje se nalaze u donjem dijelu inkubatora
Inkubatori moraju biti smješteni u prostoriji gde temperatura treba da bude od 16-20 stepeni bez većih varijacija.

Podesavanje temperature vrši se pomoću točkića termostata koji je oznacen na gornjem dijelu inkubatora. (slika 1, oznaka 1)
Važna oprema za inkubator je i termometar, vlagometar i jos jedan kontrolni termometar.
Kada inkubator postigne odgovarajuću temperaturu što za živinska jaja iznosi 38-39c. jaja se mogu uložiti u njega odmah se stavljaju i posude sa vodom temperature 40c koje treba da regulišu vlagu koja u početku treba biti oko 50% a što inkubiranje odmiče vlaga treba da dostigne i do 75%. Kod višeslojnih inkubatora na gornjem djelu inkubatora se nalazi rozetna kojom se vrši podešavanje vlage unutar inkubatora. U pocetku rozetna stoji otvorena 2/3 12-ti dan rozetna se zatvara na 1/3 a 18-ti dan se potpuno zatvara da bi se stvorila sto veca vlaga unutar inkubatora. (slika , oznaka 2)

Jaja prva tri dana ne treba dirati ni okretati a od četvrtog dana jaja se okreću tri puta dnevno isto tako jaja treba prohlađivati od četvrtog dana jaja kada se okreću pustiti ih da borave van inkubatora 4-5 min i to ponavljati svakog dana produzivsi za jedan min.od 10 do 18 dana jaja se okrecu dva-tri puta.i poslednja tri dana jaja se ne diraju.
Okret jaja kod poluautomatskih inkubatora se vrsi na slijedeci nacin:
*otvorimo vrata inkubatora
*upalimo unutarnje osvijetljenje
*policu u zavisnosti od trenutnog položaja gurnemo lagano naprijed / nazad (slika 3,4)


Jaja se lampiraju po pravilu 8. i 18. dana a iskusniji odgaivači rade to i 5.- 6. dan kada se takozvani mućkovi jaja u kojima se nisu zametnuli embrioni odstranjuju iz inkubatora. A 18-og dana se takođe odstranjuju jaja u kojima je zametak uginuo ili jaja nisu ispravna na neki drugi način. 18-tog dana jaja koja su preostala prebacujemo sa rešetkaste police naa žičanu da bi pri izvođenju pilići ostali u njoj. Kada se pilići izvode poželjno je ne otvarati inkubator te samo po potrebi nadosuti vodu.